Lista investigatiilor paraclinice contractate cu casele de asigurari de sanatate pentru anul 2019:

http://www.cnas.ro/media/pageFiles/Lista%20investigatiilor%20paraclinice%20-analize%20de%20laborator.pdf

 

Drepturile si obligatiile asiguratilor:

http://www.cnas.ro/media/pageFiles/anexa%202.pdf