Lista investigatiilor paraclinice contractate cu casele de asigurari de sanatate pentru anul 2017